باربد

شرحی از خاطرات بزرگ شدن آقا پسرم باربد رو توی این وبلاگ می نویسم